ivanti

Zapytaj o ten produkt
Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT

Rozwiązania firmy Ivanti to narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT (serwerami, komputerami stacjonarnymi, notebookami, maszynami wirtualnymi i urządzeniami mobilnymi, np. iPad, iPhone, Blackberry) oraz ich bezpieczeństwem. Produkty Ivanti obsługują systemy operacyjne dla komputerow i serwerow, takie jak Windows, Linux, Unix i Mac, jak rownież systemy operacyjne dla urządzeń przenośnych, takie jak iOS, Android, Windows Phone. Narzędzia Ivanti Endpoint Manager za pośrednictwem wspolnej konsoli umożliwiają wyszukiwanie ww. urządzeń w sieci, dystrybucję systemow operacyjnych i oprogramowania, zdalny dostęp do urządzeń, zarządzanie energią, monitorowanie licencji ich użycia czy tworzenie raportow.

Logo Ivanti otoczone usługami Automation, Identity Director, ITSM Intergration, Service Management, Service Desk, Help Desk, Service Manager

Narzędzia Security Suite chronią urządzenia i ważne dane przed wszelkimi zagrożeniami poprzez: zarządzanie uaktualnieniami systemow operacyjnych i aplikacji wraz z ich zdalną dystrybucją, szyfrowanie danych, wymaganie spełniania polityk bezpieczeństwa, zarządzanie dostępem do sieci, aplikacji czy portow I/O dla grup lub poszczegolnych użytkownikow.

Zadaniem Ivanti Endpoint Managera jest efektywne zarządzanie zasobami infrastruktury IT. Realizowane jest to za pomocą następujących komponentow:

 • wykrywanie i inwentaryzacja wszystkich zasobow IT (stacje robocze, serwery oraz inne urządzenia posiadające adresy IP);
 • zdalna instalacja systemow operacyjnych na komputerach lub ich migracja;
 • tworzenie wirtualnych aplikacji;
 • dystrybuowanie normalnych aplikacji oraz wirtualnych aplikacji na poszczegolne komputery za pomocą wydajnej opatentowanej technologii przesyłania danych;
 • monitorowanie wykorzystania licencji na oprogramowanie na poszczegolnych komputerach (ile posiadanych, a ile wykorzystywanych, ostatnie użycie, czas użycia);
 • zdalny dostęp do komputerow, nawet do tych, ktore są poza siecią wewnętrzną;
 • zarządzanie zasilaniem wszystkich posiadanych komputerow;
 • statystyki oraz mechanizmy raportowania.

Security Suite zapewnia bezpieczeństwo sieci komputerowej w firmie.

Realizowane jest to min. za pomocą następujących komponentow:

 • wykrywania i blokowania oprogramowania szpiegowskiego;
 • zarządzania uaktualnieniami systemu operacyjnego lub wybranych aplikacji (Patch Manager);
 • blokowania podejrzanych aplikacji;
 • zarządzania dostępem do portow I/O komputera (w szczegolności ograniczenia przy zapisie na pamięciach USB);
 • wykrywania i blokowania nieautoryzowanych dostępow w sieci (intruzow).
Patch Manager – Oprogramowanie do zarządzania aktualizacjami

Bezpieczeństwo środowiska IT jest ściśle powiązane z aktualnością systemow operacyjnych oraz zainstalowanych aplikacji. Przyjmuje się, że 75% atakow wykorzystuje powszechnie znane podatności w komercyjnym  oprogramowaniu, czego można by było uniknąć poprzez regularne jego aktualizowanie. Dodatkowo, 86% zgłoszonych podatności pochodzi od aplikacji firm trzecich, takich jak Oracle/Sun Java (91% atakow webowych; 76% atakow na systemy z niewspieranymi wersjami Javy), Adobe Reader i Adobe Flash. Ponieważ systemy operacyjne są dość często aktualizowane, atakujący skupiają się na aplikacjach. Z tych powodow oprogramowanie do zarządzania aktualizacjami jest kluczowe dla wielu organizacji. Jednym z producentow takich rozwiązań jest firma Shavlik.

Oprogramowanie Ivanti Patch for SCCM powered by Shavlik jest dodatkiem do systemu Microsoft System Center i służy do aktualizacji tysięcy aplikacji firm trzecich, takich jak Java, Flash, Chrome, Firefox czy iTunes. System Center Configuration Manager umożliwia aktualizowanie aplikacji firm trzecich własnymi mechanizmami. Po skonfigurowaniu oprogramowania nie jest wymagana interwencja użytkownika i cały proces może być zautomatyzowany. Dzięki temu zmniejsza się drastycznie czas od wykrycia podatności do zastosowania aktualizacji. Poprzez integrację z istniejącym systemem System Center wszystkie raporty zgodności są dostępne z jego poziomu, nie jest potrzebna dodatkowa infrastruktura w postaci serwera i są wykorzystywani już zainstalowani agenci na stacjach roboczych pracownikow.

Ivanti Patch for SCCM pobiera informacje o najnowszych aktualizacjach z Ivanti Cloud, wybiera pożądane i dostarcza za pomocą mechanizmow WSUS.

Ivanti Patch Manager

Oprogramowanie to w odrożnieniu od Ivanti Patch for SCCM powered by Shavlik pozwala na aktualizację i zarządzanie poprawkami na urządzeniach końcowych i serwerach, także tych wyposażonych w systemy Linux, Unix czy Solaris. Korzystając z Ivanti Patch Manager, każda organizacja może regularnie i kompleksowo wykrywać, analizować i aktualizować tysiące systemow w oparciu o samodzielnie określone reguły, bez przeciążania sieci ani zakłocania produktywności użytkownikow.

Podgląd, analiza i ochrona różnorodnych środowisk klienckich

Ivanti Patch Manager wyświetla wszystkie poprawki zainstalowane w systemach klienckich, a także przeprowadza ocenę luk bezpieczeństwa korzystając ze sprawdzonych, wiarygodnych źrodeł informacji. Znalezione zagrożenia dla systemow operacyjnych i aplikacji zewnętrznych można następnie wyeliminować w systemach Microsoft WindowsR, Linux i Mac OSR.

Automatyzacja wprowadzania poprawek

Ivanti Patch Manager pozwala zautomatyzować zarządzanie poprawkami i ich instalowanie, dając pracownikom IT szczegołową, opartą na regułach kontrolę nad tym gdzie, kiedy i jak często są wdrażane. Luki bezpieczeństwa można łatać nawet na urządzeniach niepodłączonych do sieci, a funkcje tworzenia harmonogramow i reguł znacznie przyspieszają i ułatwiają cały proces.

Instalacja poprawek na urządzeniach zdalnych

Ivanti Patch Manager to także chmura, ktora pozwala pracownikom IT oceniać stan systemow i instalować poprawki na urządzeniach znajdujących się w dowolnym zakątku świata. Nie wymaga nawet połączenia VPN. Po zintegrowaniu Ivanti Patch Manager z Ivanti Endpoint Manager oba rozwiązania płynnie ze sobą wspołpracują, zapewniając spojne zarządzanie poprawkami i systemami. Do ich obsługi służą wspolne interfejsy użytkownika i administratora.

Zarządzanie Usługami Informatycznymi (ITSM)

Systemy Zarządzania Usługami Informatycznymi (ITSM) pozwalają na specyficzne podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie zorientowanym na procesy oparte na najlepszych praktykach ITIL, tak aby sprostać oczekiwaniom biznesowym. Umożliwiają przekształcenie działow informatycznych w działy usługowe, oferujące niezawodne, elastyczne i wysokiej jakości usługi informatyczne, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji w informatykę. ITSM ułatwia planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych.

Oferta Ivanti Unified IT w części Zarządzanie Usługami Informatycznymi (ITSM) posiada 3 głowne moduły:

 • Service Management;
 • Service Desk;
 • Help Desk.

W najnowszym raporcie firmy Gartner w tzw. magicznym kwadracie dla kategorii oprogramowania do: Zarządzanie Usługami Informatycznymi (ITSM) firma Ivanti jest przedstawiona jako czołowy gracz tego segmentu rynku. Cały raport można pobrać ze strony producenta.

Zainteresowany ofertą?
Kontakt z nami